Wczytuję dane...
Regulamin

Regulamin sklepu    
Informacje o firmie

Właścicielem sklepu internetowego o adresie elektronicznym www.teleparts.pl jest firma Teleparts Karol Letkiewicz

Kontakt ze sklepem jest możliwy za pomocą:

strony internetowej sklepu www.naprawsmartfon.pl

adresu e-mail telepartspolska@gmail.com

telefonicznie pod numerem +48 740 350 622 od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-18:00

Towar

Wszystkie towary oferowane na stronie internetowej sklepu są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych.

Wszystkie towary zostały wprowadzone do obrotu na rynek Polski legalnie oraz posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty.

W niektórych przypadkach, kiedy są wyraźnie oznaczone w nazwie lub opisie produktu mogą być oferowane towary poserwisowe, z demontażu, używane

Opisy i zdjęcia

Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej sklepu dotyczące towarów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do zawarcia umowy.

Zdjęcia umieszczone na stronie sklepu mają charakter poglądowy i nie zawsze przedstawiają rzeczywisty wygląd towaru.

Ceny

Ceny wszystkich towarów umieszczonych na stronie www.teleparts.pl są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.

Cena widoczna na stronie w chwili zamówienia jest wiążąca dla obydwu stron.

Ceny widoczne na stronie sklepu nie zawierają kosztów logistycznych (dostawy).

Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian opisów technicznych.

Zamówienia

Warunkiem technicznym wymaganym do korzystania z usług sklepu www.ipartworld.pl jest dostęp przez klienta do komputera, przeglądarki internetowej oraz dostępu do sieci internetowej.

Warunkiem zawarcia umowy jest przesłanie przez Klienta oferty kupna towarów i jej przyjęcie przez sklep internetowy za pomocą formularza na stronie sklepu, e-maila lub telefonu.

Przedmiotem świadczenia usług  jest umowa kupna-sprzedaży.

Firma Teleparts  zastrzega, że może nie przyjąć oferty kupna bez podania przyczyn.

Zamówienia w sklepie internetowym można składać:

za pomocą strony internetowej sklepu www.naprawsmartfon.pl

za pomocą adresu e-mail telepartspolska@gmail.com

telefonicznie pod numerem +48 740 350 622 od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-18:00

Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia na stronie sklepu, wybór formy płatności, podania adresu dostawy i sposobu przesłania wybranego towaru bądź towarów.

Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 2 dni roboczych. W przypadku braku towaru na stanie sklepu lub przy opcji sprowadzenia części na zamówienie czas realizacji może wynieść około 14 dni roboczych, nie dłużej jednak niż 30 dni roboczych.

Dostawa

Towar zamówiony w sklepie internetowym www.teleparts.pl dostarczamy za pośrednictwem firm kurierskich: Pocztex, GLS lub Inpost

Koszty dostawy towaru podany jest na stronie sklepu.

Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Kupujący.

Do każdego zakupionego towaru dołączony jest paragon lub faktura VAT.

Sposoby płatności

Płatności za towar w sklepie internetowym www.teleparts.pl można dokonać w następujący sposób:

przelew (przedpłata) na konto bankowe firmy Teleparts Karol letkiewicz

za pośrednictwem szybkich płatności on-line PayU

za pobraniem (płatne kurierowi przy odbiorze towaru)

Gwarancja

Wszystkie towary oferowane w sklepie internetowym www.teleparts.pl objęte są gwarancja producenta.

Okres trwania gwarancji jest uzależniony od rodzaju towaru oraz jego producenta.

Gwarancją objęte są wyłącznie wady fabryczne znajdujące się w zakupionym towarze.

Gwarancją nie będą objęte:

uszkodzenia powstałe z winy użytkownika

uszkodzenia mechaniczne powstałe w wyniku nieumiejętnego użytkowania (montażu)

uszkodzenia wynikające z eksploatacji urządzeń (naturalne zużycie towaru)

Zwroty i reklamacja

Klient (osoba fizyczna) ma prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia zamówionego towaru. Termin 14 dni liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.

W trybie niezgodności towaru z umową klientowi przysługuje 2 lata na reklamowanie towaru.

Miejscem składania reklamacji jest siedziba firmy Teleparts Karol Letkiewicz.

Reklamacje można składać w formie pisemnej osobiście w siedzibie firmy lub w formie elektronicznej za pomocą adresu e-mail: telepartspolska@gmail.com

Zwrot towaru zostanie przyjęty tylko wtedy gdy:

odesłany towar nie nosi śladów użytkowania

odesłany towar nie został w żaden sposób uszkodzony

razem z odesłanym towarem dołączony będzie dowód zakupu (paragon lub faktura)

Zwrot uiszczonej przez klienta opłaty za towar zostanie dokonany w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez firmę iPartWorld S.C. zwrotu towaru na podany przez klienta rachunek bankowy.

Postanowienia końcowe

Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sklep wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

W związku z wejściem w życie od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej również: RODO, Rozporządzenie), informujemy:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Teleparts karol Letkiewicz., ul. Daszyńskiego 3/45, 16-400 Suwałki, telepartspolska@gmail.com

Dane będą przetwarzane w celu realizacji zamówień i wynikających z umowy sprzedaży rozliczeń, dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz realizacji działań marketingowych.

Podstawą prawną do przetwarzania danych jest realizacja umowy (art. 6 ust 1 pkt b Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej RODO), realizacji obowiązków prawnych wynikających z przepisów rachunkowo-podatkowych (art. 6 ust 1 pkt c RODO) oraz realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, tj. dochodzenia roszczeń oraz realizacji działań marketingowych (art. 6 ust 1 pkt f RODO).

Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy-dokonania zakupu, a ich niepodanie uniemożliwi jej zawarcie.

Dane będą przechowywane przez okres wymagany właściwymi przepisami prawa (np. przepisami rozliczeniowo podatkowymi) oraz przedawnienia ewentualnych roszczeń.

W stosownych przypadkach odbiorcami danych mogą być biura rachunkowe, banki, urzędy państwowe, firmy kurierskie działające na zlecenie administratora.

Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych, w tym w celach marketingowych, oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora.